4ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στις Κλινικές Δοκιμές 2017, Αθήνα & Ηράκλειο Κρήτης 18-19 Νοεμβρίου 2017

Σάββατο, 18 Νοέ 2017Κυριακή, 19 Νοέ 2017

Λεπτομέρειες

Αρχή:
Σάββατο, 18 Νοέ 2017 Ώρα: 9:00 πμ
Τέλος:
Κυριακή, 19 Νοέ 2017 Ώρα: 1:45 μμ

Tόπος Διεξαγωγής

Αθήνα-Ηράκλειο Κρήτης
Αθήνα-Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα