4ο Κλινικό Φροντιστήριο Βηματοδοτών & ΗΦΕ , Αθήνα 24-25 Νοεμβρίου 2017
4ο Κλινικό Φροντιστήριο Βηματοδοτών & ΗΦΕ 
Ημερομηνία : 24/11/2017 – 25/11/2017
Χώρος : Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Ιπποκράτειο”
Πόλη : Αθήνα
Επιστημονική Εταιρεία : Καρδιολογικό Τμήμα
Επαγγελματίας Οργανωτής : Maxima AE