4ο Επιστημονικό Forum «Από το Vancouver στη Σύρο: Ανασκόπηση από το ” American Academy Neurology Meeting 2016 ” για την πολλαπλή σκλήρυνση, Σύρος 20-21 Μαΐου 2016

Ημερομηνία διεξαγωγής: 20 – 21 Μαΐου 2016

Τόπος διεξαγωγής: Σύρος, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σύρου

Οργάνωση: Α΄ Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Υπό την αιγίδα: Ελληνική Εταιρεία Κεφαλαλγίας

Πρόεδρος: Δήμος – Δημήτριος Μητσικώστας

ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΑΦΙΣΑ

Διοργανωτής: GK

Site: www.gk.gr
E-mail [email protected],

Tηλ.:210 6897552 – 3, 6945 597848, 6932 342935

Φαξ: 210 6897555
Online Εγγραφές: www.gk.gr