4η χρονιά στη Διημερίδα Καρδιο-ογκολογίας και Καρδιακής Ανεπάρκειας, Αθήνα 10-11 Μαΐου 2019

4η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΡΔΙΟ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ / ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Παρασκευή, 10 Μαΐ 2019Σάββατο, 11 Μαΐ 2019

Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί 10-11 Μαΐου 2019, στην Αθήνα, στην Αίγλη Ζαππείου και θα συμπεριλαμβάνει στρογγυλά τραπέζια, διαλέξεις και παρουσιάσεις περιστατικών με στόχο την ενημέρωση τόσο των καρδιολόγων όσο και των ογκολόγων σε θέματα αιχμής σε σχέση με την ειδικότητά τους.

Τελικό πρόγραμμα