39η Επιστημονική Συνάντηση «Αθηναϊκές Ουρολογικές Ημέρες», Αθήνα 10-12 Μαΐου 2019

Για άλλη μια χρονιά, η Ελληνική Ερευνητική Ομάδα Ουρο-Γεννητικού Καρκίνου (ΕΕΟΟΓΕΚ) σάς προσκαλεί στις «Αθηναϊκές Ουρολογικές Ημέρες».

Η 39η Επιστημονική Συνάντηση «Αθηναϊκές Ουρολογικές Ημέρες» θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, από τις 10 έως τις 12 Μαΐου 2019.

Γραμματεία Οργάνωσης

Erasmus Conferences & Events Α.Ε.
Δροσίνη 6, 166 73, Βούλα
Τηλ: 210 7414700
Φαξ: 210 7257532
E-mail: [email protected]