37 ο Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Ρευματολογίας Έρευνας, Αθήνα 2-4 Μαρτίου 2017

37th European Workshop for Rheumatology Research (EWRR 2017)
Τόπος: Ίδρυμα Ευγενίδου
Πόλη: Αθήνα
Ημερομηνία Από: 03/02/2017
Ημερομηνία Μέχρι: 04/03/2017

Scientific Program

Πληροφορίες:

PCO-CONVIN

29 K. Varnali Str., Chalandri,
Athens, Greece, GR15233
Τel. : +30 210 6833600
Fax : +30 210 6847700

e-mail: [email protected]