34ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο – Αθήνα 10-12 Οκτωβρίου 2013

Οργανώνεται το 34ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο από την Ελληνική

Καρδιολογική Εταιρείας από 10 έως 12 Οκτωβρίου 2013 στην Αθήνα, στο

ξενοδοχείο Hilton.

Πληροφορίες:


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποταμιάνου 6 115 28 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 722 1633, 210 725 8003-8
Fax: 210 722 6139
E-mail: [email protected]