33ο Ετήσιο Συνέδριο της ΕΕΕΦ: Η Φυσικοθεραπεία σε Όλες τις Βαθμίδες Φροντίδας Υγείας – Μια Αμφίδρομη Δυναμική Σχέση, Αθήνα 12-14 Απριλίου 2019

12 – 14 Απριλίου 2019

Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Φυσικοθεραπείας Αθηνών, Αθήνα

ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 2019

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ε.Ε.Ε.Φ.

ΦΛΕΜΙΝΓΚ 20, 15123 ΜΑΡΟΥΣΙ – ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:210 6891560