33ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής, Αθήνα 15-17 Φεβρουαρίου 2019

Tο 23ο Χειμερινό Συνέδριο της ESCRS θα πραγματοποιηθεί μαζί με το 33ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΕΦΔΧ στις 15-17 Φεβρουαρίου 2019 στο ΜΕΓΑΡΟ Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο στην Αθήνα.

Σημειώνεται ότι η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι τα Αγγλικά.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Για εγγραφή πατήστε εδώ

Επιστημονικό πρόγραμμα

Πληροφορίες:

Ελληνική Εταιρεία Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής

Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 198 και Απολλοδώρου 1. – Π. Φάληρο, ΤΚ 17563

Τηλέφωνο: 2109822811