31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παίδων με διεθνή συμμετοχή, Θεσσαλονίκη 6-8 Οκτωβρίου 2017

31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παίδων με διεθνή συμμετοχή

6-8 Οκτωβρίου 2017, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Περισσότερες πληροφορίες στο site του συνεδρίου: www.gaps.gr/congress2017