30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνούς Χειρουργικού Φόρoυμ με θέμα: «Ποιότητα και Ασφάλεια στη Χειρουργική», Θεσσαλονίκη 9-12 Νοεμβρίου 2016

Η διοργάνωση του 30ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής και Διεθνούς Χειρουργικού Φόρoυμ με θέμα: «Ποιότητα και Ασφάλεια στη Χειρουργική», θα διεξαχθεί από τις 9 έως τις 12 Νοεμβρίου 2016, στο ξενοδοχείο Makedonia Palace, στην Θεσσαλονίκη.

Κύριος στόχος του Συνεδρίου είναι η ενημέρωση της Χειρουργικής Κοινότητας και η αποδοχή, εκ μέρους της, της αναγκαιότητας σχεδιασμού και καθιέρωσης Εθνικών Κατευθυντήριων Οδηγιών σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα της Χειρουργικής.

Όσο αναγκαία δε, είναι η οργάνωση της χειρουργικής πρακτικής επί τη βάσει κατευθυντήριων οδηγιών, εξίσου σημαντική είναι η εξέλιξη της ελληνικής χειρουργικής εκπαίδευσης στα πλαίσια των νεότερων διεθνών προτύπων. Ως εκ τούτου, επιπλέον στόχος του Συνεδρίου ορίζεται η διαπραγμάτευση θεμάτων όπως η χρήση της προσομοίωσης χειρουργικών τεχνικών, η ενσωμάτωση στη βασική χειρουργική εκπαίδευση απαραίτητων γνώσεων άλλων συνεργαζόμενων ειδικοτήτων και η θεσμοθέτηση της Ομάδας Ειδικών με το χειρουργό σε ηγετικό ρόλο (Multidisciplinary Team), η χειρουργική υποεξειδίκευση, η δημιουργία Κέντρων Αριστείας ανά γνωστικό αντικείμενο, η ορθολογική χρήση τεχνολογιών αιχμής στη χειρουργική πράξη κ.α.

Πληροφορίες:

Με εκτίμηση

Κεράσα Μαυρίδου

Global Events

Σταδίου 50A

55534 Πυλαία

Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 247734-43, 2310 313630

Fax: 2310 247746

Email:[email protected]