30ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, Αθήνα 7-10 Νοεμβρίου 2019

07-10 Νοεμβρίου 2019
Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο, Αθήνα

Οργάνωση:
Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία

Πληροφορίες: 30ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο