30ο Παγκρήτιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Ρέθυμνο 20 – 21 Οκτωβρίου 2018

30ου Παγκρήτιου Παιδιατρικού Συνεδρίου, που θα διεξαχθεί στις 20 και 21 Οκτωβρίου 2018, στο Ξενοδοχείο Sentido Aegean Pearl, στο Ρέθυμνο Κρήτης.

——

[1] http://www.παγκρητιαπαιδιατρικηεταιρεια.gr

[2] http://www.παγκρητιαπαιδιατρικηεταιρεια.gr/docs/30program.pdf