3ο Forum Παιδιατρικής του Θεραπευτηρίου Metropolitan, Πειραιάς 11 Οκτωβρίου 2014
3ο Forum Παιδιατρικής του Θεραπευτηρίου Metropolitan
Ημερομηνία: 11 Οκτωβρίου 2014

Τόπος διεξαγωγής: Πειραιάς, Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος

Οργάνωση: Παιδιατρική Κλινική του Θεραπευτηρίου Metropolitan

Διοργανωτής: GK advertising
Site:
www.gkad.gr
E-mail:
[email protected],

Tηλ.: 210 8764725, 210 8764705, 6945 597848, 6932 342935

Φαξ: 210 8764877
Online
Εγγραφές: www.gkad.gr

Site: www.gkad.gr