3ο Cretan Hands on Ophthalmology Meeting, Ηράκλειο Κρήτης 21-23 Ιουνίου 2019