3ο Σχολείο Κλινικής Ανοσολογίας, Βυτίνα 9-11 Δεκεμβρίου 2016

3ο Σχολείο Κλινικής Ανοσολογίας


Ελληνική Παιδοαλλεργιολογική Εταιρεία

9-11 Δεκεμβρίου 2016
Βυτίνα, Seleni Hotel

Σχετικές πληροφορίες και pdf του προγράμματος μπορείτε να βρείτε:
www.synedra.gr/Synedria/16-anosol/index.asp?c=i

Πληροφορίες:

Τηλ: 2610 432200
Fax: 2610 430884
Email: [email protected]
Url: www.synedra.gr