3ο Συνέδριο Θεραπευτικής Ενδοσκόπησης, Ηράκλειο 14-15 Σεπτεμβρίου 2018

Στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο πραγματοποιείτε συνέδριο θεραπευτικής ενδοσκόπησης με ζωντανή μετάδοση περιστατικών.

Οι ενδοσκοπήσεις θα λάβουν χώρα στις 14 Σεπτεμβρίου στο ενδοσκοπικό τμήμα του Βενιζελείου Νοσοκομείου και θα μεταδοθούν στη συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου lbis Styles Heraklion Central.

Το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου θα συζητηθούν τα διεξαχθέντα περιστατικά και θα υπάρχουν επίσης στοχευμένες ομιλίες σε ποικίλα θέματα της κλινικής γαστρεντερολογίας εστιάζοντας περισσότερο στον τομέα της ενδοσκόπησης.

Τα περιστατικά που θα διεξαχθούν θα είναι από “απλά και καθημερινά στα σύνθετα και σπάνια”. Οι ενδοσκόποι θα είναι βασικά Έλληνες και θα υπάρχει και ενεργός συμμετοχή από ξένους συναδέλφους.

Ενημερωθείτε σχετικά εδώ