3ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΕΛ.Ε.Ι.Υ.Α), Αθήνα 22 – 24 Φεβρουαρίου 2018
22 – 24 Φεβρουαρίου 2018
Αθήνα – Ξενοδοχείο Athens Hilton
http://eleiya.gr/
Era – Οργάνωση Συνεδρίων – Τουριστικές Επιχειρήσεις Ε.Π.Ε.
Διεύθυνση : Ασκληπιού 17 – Αθήνα
Ταχυδρομικός Κώδικας
: 106 80
Τηλέφωνο
: 210.36.34.944
Fax : 210.36.31.690
Α.Φ.Μ. : 095768113
Δ.Ο.Υ. : ΔΑθηνών
Αριθμός MHT.E : 0206E61000260900
E-mail : [email protected]
Ιστοσελίδα : www.era.gr