3ο Συμπόσιο στην Κλινική Γενετική & στη Γονιδιωματική & 19ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στη Γενετική, Αθήνα 31 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2019

Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Γενετικής
31 Μαΐου & 1 Ιουνίου 2019 | Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα

www.genetics2019.mdcongress.gr