3ο Συμπόσιο Αντιπαραθέσεων στη  Μαιευτική, Αθήνα 24-25 Σεπτεμβρίου 2016

 

Α’ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής

24 – 25 Σεπτεμβρίου 2016, Πολεμικό Μουσείο Αθηνών

www.3debatesobgyn.mdcongress.gr

Πληροφορίες:

Στέλλα Διακοπούλου

logo_web

Αλεξ. Παναγούλη 118 – Αγία Παρασκευή 15343  
Τηλ. +30 210 60 74 205

Fax  +30 210 60 74 222

E-mail [email protected]

Web site www.mdcongress.gr