3ο Πολυεπιστημονικό Συνέδριο για τον Καρκίνο Κεφαλής και Τραχήλου, Αθήνα 5-6 Οκτωβρίου 2018
Η Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Κεφαλής και Τραχήλου (ΕΕΟΚΤ), διοργανώνει για τρίτη συνεχή χρονιά το 3ο Πολυεπιστημονικό Συνέδριο για τον Καρκίνο Κεφαλής και Τραχήλου
στις 5-6 Οκτωβρίου 2018, στο Συνεδριακό Κέντρο ”Ν. Λούρος”, Νοσοκομείο Μητέρα, στην Αθήνα.
 
Πιο αναλυτικά:
Τίτλος Συνεδρίου: 3o Πολυεπιστημονικό Συνέδριο για τον Καρκίνο Κεφαλής και Τραχήλου
Ημερομηνία: 5-6 Οκτωβρίου 2018
Χώρος : Συνεδριακό Κέντρο ”Ν. Λούρος”, Νοσοκομείο Μητέρα Αθήνα
Επίσημη Γλώσσα: Eλληνική
Επιστημονική Εταιρεία: Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Κεφαλής και Τραχήλου (ΕΕΟΚΤ)
CMEs : Θα χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD)
Επαγγελματίας Οργανωτής : Scientific Cultural Events & Publications (www.scep.gr)
Για να δείτε το επιστημονικό πρόγραμμα πατήστε εδώ–>Επιστημονικό Πρόγραμμα