3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχοπροφυλακτικής, Αθήνα 30 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 2015

Ελληνική Ψυχοπροφυλακτική Εταιρεία

        30 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2015

        Τόπος: Ξενοδοχείο Τιτάνια, Αθήνα

        http://psychoprophylaxis2015.mdcongress.gr

Πληροφορίες:

MDCongress

Αλεξ.Παναγούλη 118,
Αγ. Παρασκευή, Αθήνα 153 43
Τηλ.: 210 6074200,
Fax: 210 6074222
E mail: md@mdcongress.gr