3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Εσωτερική Παθολογία με Διεθνή Συμμετοχή, Θεσσαλονίκη 22-26 Φεβρουαρίου 2017

Εταιρεία Παθολογίας Ελλάδος

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017 – Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2017

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ GRAND PALACE

         http://www.imsgcongress2017.gr/