3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θρόμβωσης-Αντιθρομβωτικής Αγωγής, Αθήνα 24-25 Απριλίου 2015

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ διοργανώνει το 3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ-ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Απριλίου 2015 στο Ξενοδοχείο Divani Caravel της Αθήνας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Οργανωτική Επιτροπή υπενθυμίζει στους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν Περίληψη Εργασιών τους έως 4 Μαρτίου 2015.

Όλες οι εργασίες θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία  του Ι.Μ.Ε.Θ.Α, στην διεύθυνση [email protected] ή στο [email protected]