3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής, Αθήνα 4-6 Δεκεμβρίου 2015

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής


Eλληνική Eταιρεία Eπείγουσας Iατρικής

4-6 Δεκεμβρίου 2015
Αθήνα , Ξενοδοχείο «Royal Olympic»

Σχετικές πληροφορίες και pdf του προγράμματος μπορείτε να βρείτε:
www.synedra.gr/Synedria/15-3emergencyconf/index.asp?c=i

Για όποια πληροφορία ή διευκρίνιση, επικοινωνήστε μαζί μας


Τηλ: 2610 432200
Fax: 2610 430884
Email: [email protected]
Url: www.synedra.gr
Facebook:synedra