3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Ψυχοπροφυλακτικής Εταιρείας, Αθήνα 8-10 Απριλίου 2016
ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
8-10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, Titania Hotel, Αθήνα

Πληροφορίες:

Στέλλα Διακοπούλου

logo_web

Αλεξ. Παναγούλη 118 – Αγία Παρασκευή 15343  
Τηλ. +30 210 60 74 205

Fax  +30 210 60 74 222

E-mail [email protected]

Web site www.mdcongress.gr