3ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα «Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην καθημερινή κλινική πράξη», Αθήνα 16 Ιουνίου 2017

Το  3ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα «Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην καθημερινή κλινική πράξη»θα λάβει χώρα στις 16 Ιουνίου 2017, στο Αμφιθέατρο του 1 του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Α.Π.Θ. (οδός 3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη).

Η Γραμματεία του Συνεδρίου

Thessaloniki – GREECE
47, V. Irakliou  P.C. 54623
Tel.:  +30 2310 226250+30 2310 219407
Fax: +30 2316 009072
email: [email protected]
website: www.premium-events.gr