3ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεοπλάσματα Θώρακος – Κεφαλής & Τραχήλου και ΚΝΣ, Αθήνα 14-15 Σεπτεμβρίου 2018

14-15 Σεπτεμβρίου 2018 Ξενοδοχείο Radisson Blu Park Hotel, Αθήνα

Οργάνωση:
Ελληνική Ακαδημία Ογκολογίας

Διευθυντές 6ου Κύκλου Σπουδών:
Σ. Αγγελάκη, Ε. Σαλούστρος

Το Σεμινάριο απευθύνεται αποκλειστικά σε μέλη της Ε.ΑΚ.Ο