3η Πανελλήνια Συνάντηση “AIDS & ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ” Πρόληψη-Διάγνωση-Θεραπεία, Αθήνα 17-19 Σεπτεμβρίου 2015

Η διοργάνωση της 3ης Πανελλήνιας Συνάντησης “AIDS & ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ” Πρόληψη – Διάγνωση – Θεραπεία, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, 17 – 19 Σεπτεμβρίου 2015, στην «Αίγλη Ζαππείου».

Η εγγραφή στο συνέδριο είναι δωρεάν. Παρακαλώ, πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την Α’ Ανακοίνωση του συνεδρίου.

Πατώντας ΕΔΩ μπορείτε να δείτε το Προκαταρκτικό Πρόγραμμα.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της συνάντησης : http://www.aidshep2015.gr/

Παρακαλούμε, σημειώστε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των περιλήψεων των εργασιών είναι η 31η Ιουλίου 2015.

Οδηγίες σύνταξης και υποβολής περιλήψεων των εργασιών θα βρείτε στο παραπάνω link: http://www.aidshep2015.gr/abstracts/

Πληροφορίες:

The Mastermind Group
Μαραθωνομάχων 26, 151 24 – Μαρούσι
τηλ. 210 6827405 – 210 6839690/1
φαξ. 210 6827409
e-mail.
[email protected]
web site. www.tmg.gr