3η Επιστημονική Συνάντηση «Προσωποποιημένη Ιατρική στον Καρκίνο Σήμερα. Ελπίδα για το μέλλον;», Αθήνα 12 – 13 Οκτωβρίου 2018

Στις 12 – 13 Οκτωβρίου 2018 στο ξενοδοχείο DivaniCaravel στην Αθήνα.

Οργάνωση: Ελληνικό Ογκολογικό Ινστιτούτο Υποστήριξης Ασθενών
Μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Εγγραφή: Θα ανακοινωθεί στο επιστημονικό πρόγραμμα
Φόρμα εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ