3η Διεπιστημονική προσέγγιση του καρκίνου μαστού και του γυναικολογικού καρκίνου. Από τη θεωρία στην πράξη. Αθήνα 15-16 Δεκεμβρίου 2017

3η Διεπιστημονική προσέγγιση του καρκίνου μαστού και του γυναικολογικού καρκίνου.
Από τη θεωρία στην πράξη

θα διεξαχθεί στις 15 και 16 Δεκεμβρίου 2017, στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Ξενοδοχείο Athens Hilton.

Προς ενημέρωση σας ,επισυνάπτεται το Προκαταρκτικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Οι πρόεδροι της Οργανωτικής Επιτροπής
Χ.Χριστοδούλου
Β.Μπαρμπούνης

Για τη Γραμματεία του Συνεδρίου
E.T.S. Events & Travel Solutions S.A.
154 El. Venizelou Str N. Smyrni, Athens, Greece, 171 22
Tel.: +30 210 98 80 032 (ext. 17)
Fax.: +30 210 98 81 303
e-mail: [email protected]