2η Διημερίδα Εμφυτευματολογίας Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Αθήνα 27-28 Ιανουαρίου 2017

Με ιδιαίτερη χαρά, αλλά και αίσθημα ευθύνης σας προσκαλούμε στη 2η Διημερίδα Εμφυτευματολογίας, που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής  (ΕΕΣΓΠΧ) στις 27-28 Ιανουαρίου 2017 στο Πολεμικό Μουσείο στην Αθήνα, με στόχο τη συνεχή επιμόρφωση και τη γόνιμη επιστημονική ανταλλαγή απόψεων και ιδεών πάνω στο κοινό μας αντικείμενο, την Εμφυτευματολογία.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να δείτε το επίσημο site του συνεδρίου

www.haoms2017.org
ή
να επικοινωνήσετε απευθείας με τη γραμματεία στα ακόλουθα:
105-107 Βασ. Σοφίας 115 21 Aθήνα – Ελλάδα
T: +30 211 2118849 E: [email protected]