29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας, Κέρκυρα 31 Μαΐου – 3 Ιουνίου 2018

31 Μαϊου-3 Ιουνίου 2018

Corfu Holiday Palace, Κέρκυρα

Επικοινωνία

Γραφείο Θεσσαλονίκης

Σταδίου 50 Α, Πυλαία,55535 Θεσσαλονίκη
Τηλ : 2310 247743 | 2310 247745
Fax : 2310247746
E-mail: [email protected]

Γραφείο Αθήνας

Βαλέστρα 2 & Λεωφ. A. Συγγρού 168, 17671 Καλλιθέα, Αθήνα
Tηλ:210 3250260

E-mail: [email protected]