29ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 1-4 Νοεμβρίου 2018

29ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο

Ημερομηνία : 01/11/18 – 04/11/18

Χώρος : Συνεδριακό Κέντρο Ι. Βελλίδης

Πόλη : Θεσσαλονίκη

Επιστημονική Εταιρεία : Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία