27ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 18-20 Οκτωβρίου 2018

Το 27ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, θα πραγματοποιηθεί στις 18-20 Οκτωβρίου 2018, στο ξενοδοχείο Makedonia Palace στη Θεσσαλονίκη.

Α΄ Ανακοίνωση

Γραμματεία Συνεδρίου

logo-premium_02

Βασ. Ηρακλείου 47 | Τ.Κ. 54623 | Θεσσαλονίκη
τηλ.: 2310 226 250, 2310 219 407, φαξ: 2316 009 072
e-mail: conference2@premiumevents.gr
fb: Premium Events

www.premium-events.gr