27ο Έτος Ημέρες Παθολογίας 2018, Αθήνα 15-17 Μαρτίου 2018

15-17 Μαρτίου 2018
Ξενοδοχείο Golden Age, Αθήνα

Οργάνωση:

  • Ογκολογικό Κέντρο Ιατροβιολογικής Εκπαίδευσης & Έρευνας
  • Γ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Αθηνών

Πληροφορίες

Πρόγραμμα Συνεδρίου E.T.S. Events & Travel Solutions  S.A.
154 El. Venizelou Str. 171 22 N.Smirni, Athens-Greece
Tel Switch +30 210 98 80 032 (Ext. 44)
Fax +30 210 98 81 303
e-mail: [email protected] [email protected]