26ο Πολυθεματικό Ιατρικό Συμπόσιο 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, Αθήνα 20-21 Φεβρουαρίου 2017

26ο Πολυθεματικό Ιατρικό Συμπόσιο 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου και Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017

Αμφιθέατρο «251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας»

Επιστημονικό Πρόγραμμα εδώ

Γραμματειακή Υποστήριξη: Mideast Travel Worldwide
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Νταϊάνα Σπαθή
Τηλ.: 211 2118842 Fax: 210 642 6147
Email: [email protected], [email protected]
www.mideast.gr