26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολόγων 20-23 Ιουνίου 2013 Porto Palace Hotel, Θεσσαλονίκη

26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολόγων 20-23 Ιουνίου 2013
Porto Palace Hotel, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες
GLOBAL EVENTS E.Π.Ε
Σταδίου 50 Α, Πυλαία,55535
Θεσσαλονίκη
Διοργάνωση Συνεδρίων & Εκδηλώσεων
Τηλ : 2310 247743, 2310 247746
Fax : 2310247746
E-mail: [email protected]