26ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, «Σύγχρονες Προσεγγίσεις-Μελλοντικές Προκλήσεις», Θεσσαλονίκη 3-5 Νοεμβρίου 2016

ας ανακοινώνουμε τη διοργάνωση του 26ου Ιατρικού Συνεδρίου των Ενόπλων Δυνάμεων (ΙΣΕΔ), στις 3-5 Νοεμβρίου 2016 στη Θεσσαλονίκη.

Το ΙΣΕΔ διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια με σκοπό τη παρουσίαση του επιστημονικού και κοινωνικού έργου του Υγειονομικού των Ενόπλων Δυνάμεων(ΕΔ). Το έργο αυτό επιτελείται σε όλη την Ελληνική επικράτεια από στελέχη όλων των ειδικοτήτων (Ιατροί, Νοσηλευτές, Οδοντίατροι, Φαρμακοποιοί, Κτηνίατροι) και ακολουθεί την πρόοδο και τα επιτεύγματα των επιστημών υγείας.

Στο συνέδριο παρουσιάζονται οι σύγχρονες αντιλήψεις και πρακτικές στην πρόληψη, περίθαλψη και έρευνα που εφαρμόζονται στους υγειονομικούς σχηματισμούς των ΕΔ και αναδεικνύεται η διαχρονική εποικοδομητική συνεργασία με τους πανεπιστημιακούς και όλους τους θεσμικούς φορείς υγείας.

Στόχος κάθε συνεδρίου υγειονομικού ενδιαφέροντος αποτελεί ο εμπλουτισμός και επικαιροποίηση των γνώσεων των επιστημόνων υγείας για την αρτιότερη επιστημονική κατάρτησή τους επ’ωφελεία της Υγείας των πολιτών. Το 26ο ΙΣΕΔ φιλοδοξεί, με τη υποστήριξη όλων των υγειονομικών των ΕΔ  και τη συνδρομή καταξιωμένων ομιλητών και εξειδικευμένων συναδέλφων της Πανεπιστημιακής και Υγειονομικής κοινότητας, να επιτύχει την πληρέστερη παρουσίαση θεμάτων Υγείας που απασχολούν το κοινωνικό σύνολο.

Η Οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου, με οδηγό τη διεπιστημονική συνεργασία και θεματολογία που αφορά τις «Σύγχρονες Προσεγγίσεις-Μελλοντικές Προκλήσεις»  θα εξασφαλίσει τη διαμόρφωση ενός επιστημονικού προγράμματος που θα αναδεικνύει το Υγειονομικό δυναμικό της χώρας και θα  δώσει την ευκαιρία επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων όλων των συναδέλφων για τα τρέχοντα θέματα όλων των ειδικοτήτων.

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε ενεργά, με τις προτάσεις, το έργο και τη παρουσία σας, στο συνέδριο μας.

Με φιλικούς, συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

Γεώργιος Ζλατάνος

Σμήναρχος(ΥΙ). Παιδίατρος

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Premium
Congress and Social Events Solutions
Thessaloniki – GREECE
47, V. Irakliou  P.C. 54623
Tel. & Fax :  +30 2310 226250,
Tel. +30 2310 219407
email: [email protected]
website: www.premium-events.gr