25η Ειδική Σύνοδος Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογίας  Εταιρείας, Ιωάννινα 24-26 Ιουνίου 2016

Οργανωτής : Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία   

Πρόεδρος : Καθηγητής Δημήτριος Λουτράδης

Ημερομηνία : 24- 26 Ιουνίου 2016

Πόλη: Ιωάννινα

Χώρος : Ξενοδοχείο Grand Serai

Website: http://www.emgecongress.gr/

Πληροφορίες: Γραμματεία Οργάνωσης Συνεδρίου

ERASMUS Conferences Tours & Travel S.A.
Κολοφώντος 1 & Ευρυδίκης, 161 21 Αθήνα
Τηλ. Κέντρο: 210 7414700 | Fax: 210 7257532
E-mail: [email protected]  | Ιστοσελίδα: www.erasmus.gr