24ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ιατρικής Εταιρείας Ωτολογίας-Ακουολογίας-Νευροωτολογίας σε Συνεργασία με την Α’ Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 21-23/2/2014

Το 24ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ιατρικής Εταιρείας Ωτολογίας-Ακουολογίας-Νευροωτολογίας σε Συνεργασία με την Α’ Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθεί στις 21-23 Φεβρουαρίου 2014, στο Κτίριο ΚΕΔΕΑ Α.Π.Θ. (Αμφιθέατρο Ι).

Ενημερωτικό Έντυπο

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα

Το Δελτίο Εγγραφής βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.praxicon.gr/otologias.html

Πληροφορίες:

Δήμητρα Βουλγαροπούλου
PRAXICON
Oργάνωση Συνεδρίων-Σεμιναρίων
Κοινωνικών Εκδηλώσεων
Γραφείο Γενικού Τουρισμού
Εθν. Αντιστάσεως 101, 55 134
Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 460 682, 2310 460 652
Fax. 2310 435064
[email protected], www.praxicon.gr