24ο Συνέδριο Ρευματολογίας, Αθήνα 11-14 Δεκεμβρίου 2014

Διοργάνωση του 24ου Συνεδρίου Ρευματολογίας που θα πραγματοποιηθεί 11-14 Δεκεμβρίου 2014 στο Hilton Αθηνών.

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου http://www.rheumatologycongress2014.gr/.

ΑΦΙΣΑ

Ιόλη Χάρις Γιαμπουδάκη

ProjectManager

PCO CONVIN Α.Ε
ΚώσταΒάρναλη 29
ΤΚ 15233 Χαλάνδρι
Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ +30 (210) 6833600 (εσωτ.: 14)
Fax +30 (210) 6847700
E-mail:
[email protected]
URL: http://www.pco-convin.gr