24ο Συνέδριο Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού και λοιπών λοιμώξεων πεπτικού, Αθήνα 15-16 Μαρτίου 2019
24ο Ελληνικό Συνέδριο για το Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού & λοιπών λοιμώξεων πεπτικού, Ξενοδοχείο Royal Olympic,
Αθήνα, 15-16 Μαρτίου 2019

Διοργανωτής

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης του Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού (ΕΕΜΕΠ)

Τηλέφωνο: 210 672 7533
Email: [email protected]
Ιστοσελίδα: http://www.eemep.gr