24ο Κοινό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής & Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού & Άνω Άκρου, Θεσσαλονίκη 6-8 Δεκεμβρίου 2018

Σας γνωστοποιούμε τη διεξαγωγή επιστημονικής εκδήλωσης με τίτλο «24ο Κοινό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής (ΕΕΕΜ) & της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού και Άνω Άκρου (ΕΕΧΧ)»  που θα πραγματοποιηθεί 6 – 8 Δεκεμβρίου 2018  στο ξενοδοχείο ΤΗΕ ΜΕΤ, στη Θεσσαλονίκη.

Πληροφορίες:

Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής & Τραυματολογίας