23ο Μετεκπαιδευτικό Συμπόσιο, Πόρτο Χέλι 23-25 Σεπτεμβρίου 2016

Επιτροπή Νοτιοδυτικής Ελλάδος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας

23-25 Σεπτεμβρίου 2016
Πόρτο Χέλι, Aks Porto Heli Hotel

Σχετικές πληροφορίες και pdf του προγράμματος μπορείτε να βρείτε:
www.synedra.gr/Synedria/16-23epemetek/index.asp?c=i

Πληροφορίες:
Συνέδρα

Τηλ: 2610 432200
Fax: 2610 430884
Email: [email protected]
Url: www.synedra.gr
Facebook:synedra