23η Ετήσια Ειδική Σύνοδος Ε.Μ.Γ.Ε., Λιτόχωρο Πιερίας 8-9 Ιουνίου 2013

23η Ετήσια Ειδική Σύνοδος Ε.Μ.Γ.Ε.

Ελληνική Μαιευτική & Γυναικολογική Εταιρεία

8 – 9 Ιουνίου 2013

Dion Palace Spa Hotel, Λιτόχωρο Πιερίας

Τελικό Πρόγραμμα

Πληροφορίες:

MDcongress

Τηλ. 210 60 74 200

fax 210 60 74 222

e-mail: [email protected] 

site: www.mdcongress.gr