20ο Συνέδριο της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κερκύρας & 10ο Σεμινάριο Νοσηλευτικής, Κέρκυρα 20-22 Απριλίου 2018

Το 20ο Συνέδριο της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κερκύρας, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 έως 22 Απριλίου 2018, στην Ιόνιο Ακαδημία, στην πόλη της Κέρκυρας.

Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα ενδιαφέρει ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και θα περιλαμβάνει Στρογγυλά Τραπέζια, διαλέξεις, καθώς και επιστημονικές εργασίες με την μορφή Προφορικών Ανακοινώσεων και Ηλεκτρονικά Αναρτημένων Ανακοινώσεων (e-poster).

Στόχος του Συνεδρίου είναι να καλύψει την ανάγκη για σύγχρονη επιστημονική ενημέρωση και να παρέχει πρακτικές γνώσεις σε προβλήματα της καθημερινής ιατρικής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα με Προφορική Ανακοίνωση/ Ηλεκτρονικά Αναρτημένη Ανακοίνωση (e-poster) καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την περίληψή τους προκειμένου να αξιολογηθεί από την Οργανωτική Επιτροπή.

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Περιλήψεων: 9 Φεβρουαρίου 2018
Ημερομηνία Ενημέρωσης Αποδοχής ή Απόρριψης Περιλήψεων: 5 Μαρτίου 2018

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Οργανωτικό Συντονιστικό Γραφείο
Συνεδριακή A.E./ Conferre S.A.
Λεωφ. Σταύρου Νιάρχου, 451 10 Ιωάννινα
Τηλ: 26510 68610, Fax: 26510 68611, E: [email protected], W: www.conferre.gr