2ο Σχολείο Υπέρτασης – Υπέρταση: Θεωρία και Κλινική Εφαρμογή, Αθήνα 22-25 Φεβρουαρίου 2018

Η Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης διοργανώνει το 2ο Σχολείο Υπέρτασης με θέμα “Υπέρταση: Θεωρία και Κλινική Εφαρμογή”.

Το Σχολείο θα πραγματοποιηθεί στις 22 – 25 Φεβρουαρίου 2018 στην Αθήνα.

Η εκδήλωση είναι υπό την Αιγίδα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης (ESH) και της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Θα Χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.