2ο Σχολείο Κλινικής Ανοσολογίας, Δελφοί 11-13 Δεκεμβρίου 2015

2ο Σχολείο Κλινικής Ανοσολογίας


Ελληνική Παιδοαλλεργιολογική Εταιρεία

11-13 Δεκεμβρίου 2015
Δελφοί, Ξενοδοχείο Αμαλία

Σχετικές πληροφορίες και pdf του προγράμματος μπορείτε να βρείτε:
www.synedra.gr/Synedria/15-anosol/index.asp?c=i

Πληροφορίες:


Τηλ: 2610 432200
Fax: 2610 430884
Email: [email protected]
Url: www.synedra.gr
Facebook:synedra