2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ: ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ VS. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ», Αθήνα 23 Ιουνίου 2017

2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ: ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ VS. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ»

23 Ιουνίου 2017

Αμφιθέατρο Μουσείου Ακρόπολης

Αθήνα

Πληροφορίες:

PRC Congress & Travel

105 Michalakopoulou str.

11527 Athens -GR

Tel: +30 210 77 11 673

Fax: +30 210 77 11 289

Email: [email protected]

Web Site: www.prctravel.gr